ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (sucho/riziko_dopadu_sucha_na_uzivani_vod)

významné vodní nádrže - riziko dopadu sucha na užívání vod (0)
bez rizika bez rizika
potenciální riziko potenciální riziko
riziko riziko
hydrologická povodí - riziko dopadu sucha na užívání vod (1)
potenciální riziko potenciální riziko
riziko riziko
hydrogeologické rajony - riziko dopadu sucha na užívání vod (2)
nehodnoceno nehodnoceno
nerizikový nerizikový
potenciálně rizikový potenciálně rizikový
rizikový rizikový