ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (strategie/odtokove_pomery)

Prostorové vyjádření dílčích statistik na úrovni povodí IV. řádu (0)
Identifikace odtokových linií - povodí III. řádu ARCGIS - 5ha (1)