ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (strategie/navrhy_opatreni_zemedelska_puda)

Retenční nádrže (0)
Návrh opatření na PB LPIS - Kategorie opatření (1)
obecné (speciální kultury) obecné (speciální kultury)
nižší (osevní postup) nižší (osevní postup)
vyšší (TPEO, zatravnění) vyšší (TPEO, zatravnění)
Opatření v zóně Aev - Typ TPEO v Aev, kde nejsou KPÚ (2)
C – změna C faktoru na pozemku C – změna C faktoru na pozemku
Z – zatravnění Z – zatravnění
N – delimitace – nevhodné k hospodaření N – delimitace – nevhodné k hospodaření
O – odváděcí příkop o šířce 5 m O – odváděcí příkop o šířce 5 m
OB – odváděcí průleh – biokoridor o šířce 20 m OB – odváděcí průleh – biokoridor o šířce 20 m
OT – odváděcí průleh o šířce 10 m OT – odváděcí průleh o šířce 10 m
R – retenční průleh o šířce 10 m R – retenční průleh o šířce 10 m
RB – retenční průleh – biokoridor o šířce 30 m RB – retenční průleh – biokoridor o šířce 30 m
RT – retenční průleh + travní pás o šířce 20 m RT – retenční průleh + travní pás o šířce 20 m
U – údolnice – dráha soustředěného odtoku o šířce 20 m U – údolnice – dráha soustředěného odtoku o šířce 20 m
V – zasakovací pás podél vodního toku V – zasakovací pás podél vodního toku
Zónace eroze (3)
Aev Aev
Aes Aes
Aen Aen
B B
C - neřešeno C - neřešeno