ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Návrh opatření na PB LPIS - Kategorie opatření (ID: 1)

Name: Návrh opatření na PB LPIS - Kategorie opatření

Display Field: NKODFB

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Půdní bloky byly zařazeny do kategorii opatření nižší, pokud medián jeho Cp . Pp ≥ 0.15. Bloky s Cp . Pp < 0.15 byly zařazeny do kategorie vyšší.Následně byl pro kategorie opatření navržen typ opatření, v případě vyšších opatření se jednalo o zatravnění a návrh tpeo. Návrh opatření – zatravnění bylo aplikován na půdních blocích, které jsou v LPIS označeny jako vhodné k zatravnění, nebo je jejich výměra menší než 2 ha (v tomto případě není efektivní návrh a případná realizace jakýchkoliv technických protierozních opatření).

Copyright Text: Ing. Jiří Kapička, VÚMOP, v.v.i.

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: true

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata