ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (strategie/navrhy_opatreni_toky_nivy)

Základní typy opatření v území kat. A (1-8) a skupiny opatření v kat. území B (0)
1. PBPO v nezastavěném území 1. PBPO v nezastavěném území
2. PBPO v zastavěných oblastech 2. PBPO v zastavěných oblastech
3. PBPO transformací povodňové vlny v suchých nádržích 3. PBPO transformací povodňové vlny v suchých nádržích
4. Opatření na tocích, které zajišťují ekologické nebo architektonické funkce toku 4. Opatření na tocích, které zajišťují ekologické nebo architektonické funkce toku
5. Ochrana fungující retence záplavových území 5. Ochrana fungující retence záplavových území
6. Opatření kombinující typy 1 a 5 + technická PPO 6. Opatření kombinující typy 1 a 5 + technická PPO
7. Opatření v intravilánu o kterých nejsou relevantní informace 7. Opatření v intravilánu o kterých nejsou relevantní informace
8. Opatření na stávajících vodních nádržích 8. Opatření na stávajících vodních nádržích
1. Skupina opatření podporující retenci v nivách 1. Skupina opatření podporující retenci v nivách
2. Skupina opatření podporující protipovodňovou ochranu v zastavěných oblastech 2. Skupina opatření podporující protipovodňovou ochranu v zastavěných oblastech
3. Skupina opatření jsou potenciální profily pro realizaci suchých nádrží 3. Skupina opatření jsou potenciální profily pro realizaci suchých nádrží
4. Skupina opatření vázaná na vodní nádrže a soustavy vodních nádrží 4. Skupina opatření vázaná na vodní nádrže a soustavy vodních nádrží
Návrh suchých (SN) a vodních nádrží (VN) (1)
Zónace povodně (2)
Apv Apv
Aps Aps
Apn Apn
B B
C - neřešeno C - neřešeno