ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Typy těžebně-dopravních technologií na PUPFL (ID: 7)

Name: Typy těžebně-dopravních technologií na PUPFL

Display Field: TRP_SEG

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: U - universální traktor se standardním vybavením (UKT), harvestery; S - lesnický kolový traktor se standardním vybavením (LKT), harvestery; K - kůň; L - lanové dopravní zařízení; F - UKT - Horal vybavený lesnickou kompletací, LKT s nízkotlakými (flotačními) pneumatikami, podvozky typu Ratrac; E - erozní ohrožení (přípustné prostředky: F, K, L, a jejich kombinace), podvozky typu Ratrac

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata