ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Opatření v zóně Aev - Typ TPEO v Aev, kde nejsou KPÚ (ID: 6)

Name: Opatření v zóně Aev - Typ TPEO v Aev, kde nejsou KPÚ

Display Field: typkod

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: C – změna osevního postupu N – delimitace – nevhodné k hospodaření O – odváděcí příkop o šířce 5 m OB – odváděcí průleh – biokoridor o šířce 20 m OT – odváděcí průleh o šířce 10 m R – retenční průleh o šířce 10 m RB – retenční průleh – biokoridor o šířce 30 m RT – retenční průleh + travní pás o šířce 20 m

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: true

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata