ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (strategie/navrhy_opatreni_kriticke_body)

Vyznamnost kritického bodu (KB) (0)
významný významný
nevýznamný nevýznamný
nehodnoceno (zóna C) nehodnoceno (zóna C)
Povodí KB (1)
Opatření na vodních tocích a nivách v KB (2)
nová vodní nádrž nová vodní nádrž
úprava toku a objektů na toku v intravilánu úprava toku a objektů na toku v intravilánu
individuální ochrana individuální ochrana
opatření na stávajících vodních nádržích opatření na stávajících vodních nádržích
revitalizace vodního toku a úprava nivy revitalizace vodního toku a úprava nivy
opatření na zachycení odtoku opatření na zachycení odtoku
opatření na svedení odtoku opatření na svedení odtoku
hrazení bystřin hrazení bystřin
Opatření na zemědělské půdě - LPIS (3)
obecné (speciální kultury) obecné (speciální kultury)
nižší (osevní postup) nižší (osevní postup)
vyšší (TPEO, zatravnění) vyšší (TPEO, zatravnění)
Retenční nádrže (4)
TPEO v KB a zóně Aev (5)
C – změna C faktoru na pozemku C – změna C faktoru na pozemku
Z – zatravnění Z – zatravnění
N – delimitace – nevhodné k hospodaření N – delimitace – nevhodné k hospodaření
O – odváděcí příkop o šířce 5 m O – odváděcí příkop o šířce 5 m
OB – odváděcí průleh – biokoridor o šířce 20 m OB – odváděcí průleh – biokoridor o šířce 20 m
OT – odváděcí průleh o šířce 10 m OT – odváděcí průleh o šířce 10 m
R – retenční průleh o šířce 10 m R – retenční průleh o šířce 10 m
RB – retenční průleh – biokoridor o šířce 30 m RB – retenční průleh – biokoridor o šířce 30 m
RT – retenční průleh + travní pás o šířce 20 m RT – retenční průleh + travní pás o šířce 20 m
U – údolnice – dráha soustředěného odtoku o šířce 20 m U – údolnice – dráha soustředěného odtoku o šířce 20 m
V – zasakovací pás podél vodního toku V – zasakovací pás podél vodního toku
Typy těžebně-dopravních technologií na PUPFL (6)
E - erozní ohrožení (přípustné prostředky: F, K, L, a jejich kombinace), podvozky typu Ratrac E - erozní ohrožení (přípustné prostředky: F, K, L, a jejich kombinace), podvozky typu Ratrac
F - UKT - Horal vybavený lesnickou kompletací, LKT s nízkotlakými (flotačními) pneumatikami, podvozky typu Ratrac F - UKT - Horal vybavený lesnickou kompletací, LKT s nízkotlakými (flotačními) pneumatikami, podvozky typu Ratrac
K - kůň K - kůň
L - lanové dopravní zařízení L - lanové dopravní zařízení
S - lesnický kolový traktor se standardním vybavením (LKT), harvestery S - lesnický kolový traktor se standardním vybavením (LKT), harvestery
U - universální traktor se standardním vybavením (UKT), harvestery U - universální traktor se standardním vybavením (UKT), harvestery
Zónace povodně (7)
Apv Apv
Aps Aps
Apn Apn
B B
C - neřešeno C - neřešeno