ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (strategie/hydromorfologie_toky_nivy)

Kategorizace vodních toků s potenciálem fluviálních procesů a úseků toků na jednotlivé GMF typy (0)
DE/AE DE/AE
BR BR
BR/ID BR/ID
GB/BR GB/BR
GB/BR/ID GB/BR/ID
GB GB
GB/ID GB/ID
AB/GB AB/GB
AB/GB/ID AB/GB/ID
AB AB
AB/ID AB/ID
MD/AB MD/AB
MD/AB/ID MD/AB/ID
MD MD
MD/ID MD/ID
Nivy vhodné pro řízený rozliv do krajiny a akumulaci (1)
Části nivy vhodné pro jiné typy opatření (2)
Klasifikace toků dle Rámcové směrnice o vodách (WFD) v Amv (3)
E - zničený E - zničený
D - poškozený D - poškozený
C - střední C - střední
B - dobrý B - dobrý
A - velmi dobrý A - velmi dobrý
Klasifikace niv dle Rámcové směrnice o vodách (WFD) v Amv (4)
A A
B B
C C
D D
E E
Zónace morfologie (5)
Amv Amv
Amn Amn
B B
C - neřešeno C - neřešeno