ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (strategie/charakteristiky_pupfl)

Stupeň erodovatelnosti lesní půdy (0)
1 - extrémně erodovatelné 1 - extrémně erodovatelné
2 - lehce erodovatelné 2 - lehce erodovatelné
3 - středně lehce erodovatelné 3 - středně lehce erodovatelné
4 - středně těžce erodovatelné 4 - středně těžce erodovatelné
5 - těžce erodovatelné 5 - těžce erodovatelné
neklasifikováno - edafické kategorie T, R, G neklasifikováno - edafické kategorie T, R, G
neklasifikováno - bezlesí neklasifikováno - bezlesí
Luhy a olšiny (1)
Lesní vegetační stupeň (2)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Typy těžebně-dopravních technologií na PUPFL (v kat. obl. A, B) (3)
E - erozní ohrožení (přípustné prostředky: F, K, L, a jejich kombinace), podvozky typu Ratrac E - erozní ohrožení (přípustné prostředky: F, K, L, a jejich kombinace), podvozky typu Ratrac
F - UKT - Horal vybavený lesnickou kompletací, LKT s nízkotlakými (flotačními) pneumatikami, podvozky typu Ratrac F - UKT - Horal vybavený lesnickou kompletací, LKT s nízkotlakými (flotačními) pneumatikami, podvozky typu Ratrac
K - kůň K - kůň
L - lanové dopravní zařízení L - lanové dopravní zařízení
S - lesnický kolový traktor se standardním vybavením (LKT), harvestery S - lesnický kolový traktor se standardním vybavením (LKT), harvestery
U - universální traktor se standardním vybavením (UKT), harvestery U - universální traktor se standardním vybavením (UKT), harvestery
Kumulovaný porostní typ (v kat. obl. A, B) (4)
DJ DJ
DL DL
FF FF
PJ PJ
PL PL
Fragmentace lesa -plocha v (ha) (5)
0 - 3 0 - 3
3 - 15 3 - 15
15 - 30 15 - 30
30 - 100 30 - 100
100 - 1000 100 - 1000
1000 - 100000 1000 - 100000
Maloplošná chráněná území (6)
NPP NPP
NPR NPR
OP OP
PP PP
PR PR
Velkoplošná chráněná území (7)
CHKO CHKO
NP NP
OP OP