ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (opvz/ochranna_pasma)

aktualizované oblasti obcí s rozšířenou působností (0)
provedena úplná aktualizace provedena úplná aktualizace
provedena částečná aktualizace provedena částečná aktualizace
1.stupeň (3)
2.stupeň (4)
3.stupeň (5)
nerozlišený stupeň (6)
OPVZ platná, ověřená, s chybějícím dokumentem vodoprávního rozhodnutí (7)
OPVZ neplatná, ověřená (8)
OPVZ neověřená (9)
OPVN platná (10)
správní území obcí s rozšířenou působností (11)