ArcGIS API for JavaScript: sucho/srazka (MapServer)

Built using the ArcGIS API for JavaScript